Wójt Gminy Stegna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie bardzo serdecznie zapraszają dorosłych mieszkańców Gminy Stegna do udziału w Konkursie na Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Wójt Gminy Stegna, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
 • stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików bożonarodzeniowych,
 • powrót do tradycji wykonywania stroików i ozdób bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie  możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • umożliwienie  przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

4. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców  terenu Gminy Stegna.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie (Możliwość zastosowania dowolnych technik).

Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki). Mogą również pojawić się oryginalne stroiki w stylu

 • Stroiki muszą być wykonane własnoręcznie , indywidualnie, przez jednego uczestnika.

Nie będą oceniane prace przygotowane grupowo.

 • Dołączenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: Imię i nazwisko, miejscowość ( podczas oceny jury metryczki zamieniane będą na numerek).

Dostarczenie stroika do Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2017r. do godz. 15:00

Kryteria oceny:

 • estetyka wykonania
 • walory artystyczne pracy
 • samodzielność wykonania
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • wykorzystane materiały

c). Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych  www.stegnagok.pl oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury na  facebook.com

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
 • Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Stegna; promocji konkursu lub idei konkursu.
 • Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.
 • Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu : 55 247 82 92