REGULAMIN I ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2018 r.

Organizator:
a. Organizatorem I ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH jest Stowarzyszenie Żuławy.
b. Osobą odpowiedzialną za organizację jest Anna Milarska: tel. 556257793, 577556504 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezulawy.gov.pl
Cele turnieju:
- integracja środowiska lokalnego Żuław
- zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Żuław
- inspirowanie do pracy zespołowej
- pobudzenie aktywności wśród mieszkańców
- kultywowanie tradycji Żuław.
Warunki uczestnictwa:
a. W turnieju mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, o profilu działalności zbliżonym do Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu gdańskiego, malborskiego, nowodworskiego i elbląskiego.
b. W turnieju uczestniczą wyłącznie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, które zgłaszają swój udział do 16.04.2018 r. do osoby podanej w pkt. I.b
c. Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6 do 12 osób. W skład drużyny nie wlicza się osób akompaniujących.
Terminarz i organizacja
I ŻUŁAWSKI TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. od godz. 10:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 21.
Konkurencje
a. Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi – stroik. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny stroik wiosenny wykonany dowolną techniką, zawierający elementy wyłącznie z naturalnych materiałów z elementami żuławskimi
b. Potrawa Żuławska – danie mięsne. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują potrawę nawiązującą do tradycji żuławskich lub wykonaną z produktów żuławskich.
c. Edukacja - nasi bracia mniejsi. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny tablicę o wymiarach: 1000x700 mm nawiązującą do tematu przewodniego (ekspozycja pionowa lub pozioma). Plansza oceniana będzie bez prezentacji.
d. Moda - deszczowa kreacja. Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. pół minuty do własnego podkładu muzycznego. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora.
e. Wokal - piosenka kabaretowa z inscenizacją pod hasłem: Warto było i/ lub Mega babki to my. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 3 minuty.
f. Taniec - dowolny. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 3 minuty.
Komisja konkursowa
a. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie maksymalnie 5-osobowym podanym przez organizatorów.
b. Jury wyłoni najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich - laureata GRAND PRIX
Nagrody
a. Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe i dyplomy od organizatorów i sponsorów.
b. Przewiduje się przyznanie nagrody dla laureata GRAND PRIX oraz Pucharu Stowarzyszenia Żuławy.
Informacje dodatkowe
a. Dopuszcza się udział osób spoza KGW wyłącznie dla akompaniującego zespołu muzycznego.
b. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
c. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
d. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca organizacji i z powrotem.
e. Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play.
f. Informacje o wynikach turnieju będą opublikowane w Pomorskich Wieściach Rolniczych oraz na stronie internetowej organizatora.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.stowarzyszeniezulawy.gov.pl
h. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).


Kryteria oceny poszczególnych konkurencji I ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2018 r.
1. Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi (stroik)
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
obecność elementów żuławskich
0-1 pkt
2
nawiązanie do tematu - wiosny
0-1 pkt
3
kreatywność, oryginalność
0-1 pkt
4
estetyka wykonania stroika
0-1 pkt
5
elementy rękodzielnicze
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
Uwaga: za wykorzystania elementów sztucznych jury odejmie 0,5 pkt.
2. Potrawa żuławska
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
smak
0-2 pkt
2
nawiązanie do tematu (potrawa żuławska lub produkty żuławskie)
0-2 pkt
3
estetyka dania
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
3. Edukacja – Nasi bracia mniejsi
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
nawiązanie do tematu
0-2 pkt
2
elementy edukacyjne
0-1 pkt
3
kreatywność, oryginalność
0-1 pkt
4
estetyka wykonania
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
Uwaga: za przekroczenie wymiarów o 5cm jury odejmie 0,5 pkt.
4. Moda – Deszczowa kreacja
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
ogólne wrażenie, prezentacja
0-1 pkt
2
nawiązanie do tematu - deszczowa kreacja
0-1 pkt
3
kreatywność, oryginalność
0-1 pkt
4
estetyka wykonania stroju
0-1 pkt
5
dobór muzyki
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
5. Wokal – piosenka kabaretowa
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
ogólne wrażenie, prezentacja
0-1 pkt
2
nawiązanie do tematu, przesłanie
0-1 pkt
3
kreatywność, oryginalność
0-1 pkt
4
estetyka wykonania strojów
0-1 pkt
5
zaangażowanie wykonawców
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
Uwaga: za przekroczenie czasu prezentacji o 0, 5 minuty jury odejmie 0,5 pkt.
5. Taniec - dowolny
LP
KRYTERIUM
ILOŚĆ PUNKTÓW
1
ogólne wrażenie, prezentacja
0-1 pkt
2
zgranie tancerzy
0-1 pkt
3
zaawansowanie układu tanecznego
0-1 pkt
4
estetyka wykonania strojów
0-1 pkt
5
kreatywność, oryginalność
0-1 pkt
łącznie do zdobycia
0-5 pkt
Uwaga: za przekroczenie czasu prezentacji o 0, 5 minuty jury odejmie 0,5 pkt.
ŁĄCZNIE DO ZDOBYCIA
0-25 pkt